2011-11-08_8:50-10:25

  • prikazovalniki (od prikazov številskih vrednosti, preko katodnih cevi do LCD in plazemskih prikazovalnikov)
  • osnove regulacijskih shem sistemov na ladji (glej Kernev, 1981, do str. 43)
Advertisements