2012-12-27_8:50-12:50

Vaje (obvezna 75% aktivna udeležba)

Ogledniki in vajevci

Ogledniki in vajevci


 • 24. oktober. kako simuliramo fizikalni sistem (splošen kinematičen sistem – temelj Newtonovi zakoni, voziček na ravni podlagi; nelinearen sistem: od tal odbijajoča se kroglica) Katere omejitve ima model, katere omejitve ima simulacija? Kaj pomeni, da sistem deluje v realnem času?
 • 8. november. vajali modeliranje preprostih sistemov, pri krmiljenju in regulaciji grelnika težkega goriva ste imeli spoznali pomembnost poznavanja mrtvega časa sistema in hitrosti odziva sistema
 • 15. november. ponazoritev odziva sistema na stopnico, modeliranje sistema s prenosno funkcijo (PF), vpis modela, zaprtozančne sisteme modeliramo s simulinkom, za zahtevnejše sisteme z velikim številom parametrov najprej določimo PF, model lahko poenostavimo, če nas zanima samo kako se prosec obnaša v izbranih pogojih (temu rečemo delovna točka) ali v njihovi bližini
 • 22. november. določitev parametrov odziva enosmernega motorja na stopnico in PF tega motorja, sistem je 1. reda z mrtvim časom, kaj pomeni izraz delovna točka stroja?
 • 29. november. uglasitev analognega PI regulatorja ob odzivu enosmernega motroja na stopnico toka rotorja, v povratni zanki napetost rotorja (U_a)
 • 6. december. uglasitev PI regulatorja ob odzivu enosmernega motroja na stopnico toka rotorja, v povratni zanki napetost tahogeneratorja (U_TG) – glej seminarske naloge (spodaj), poglavje Uporaba analognega regulatorja s povratno zanko preko tahogeneratorja
 • 13. december. avtomati in osnove logičnih vezij
 • 20.december. predstavitev regulacije ladijskega krmila
 • 27.december (ponavljanje)
 • 3. januar. strojni simulator: predstavitve seminarskih nalog (pred CUM), sistem kroženja morske vode (PID) na strojnem simulatorju,
 • 10. januar. VL Ankaran:  z načrta električnih instalacij iskanje naprav (releji, termične varovalke…) v strojnem oddelku, odpravlanje simulirane napake v sistemu klimatskega ogrevanja, spoznavanje posebnosti dejanskih ladijskih instalacij (same medfazne napetosti, nobenih enofaznih, plavajoča ničla, + na ohišju), mernjenje toka s kleščnim ampermetrom, realna zahtevnost preizkusov izolacije in iskanje napake temperaturnega senzorja izpušnih plinov (dilema: čemu bolj zaupati – napetosti senzorja ali prikazu na kontrolni enoti?).

Predavanja

predelali: regulacije, avtomatizacija ladje, vrste regulatorjev (analogni, digitalni), uglaševanje regulatorjev, gradniki, regulacija glavnega dizelskega motorja (gradniki sistema, zagon, zamenjava smeri, [Kernev, Osnove regulacije in avtomatizacije, str. 83-, shematično tudi v Ozretić, Brodski pomoćni strojevi i uređaji, str. 857-]), regulacija parnih kotlov, sekvenčna (zagon glavnega stroja) in gnezdena (regulacija kota obračanja rotorja motorja, hkrati/znotraj imamo regulatorja tudi za hitrost vrtenja in za tok rotorja) regulacija, gradniki računalniških regulacij.

Domača naloga

Do 13. decembra ste izdelali kratek povzetek poglavja Avtomatska regulacija hitrosti vrtenja ladijskih pogonskih dizelskih motorjev.

Seminarske naloge

Dopolnjujte svoje ideje, iščite po dostopni in poslani literaturi;  5-minutno predstavitev ste opravili 3. januarja 2013.

Zbrane seminarske naloge

Advertisements