2013-12-19_8:50-12:50

Predstavili ste seminarske naloge:

  • Kaj je trenutno aktualno v regulacijah v pomorstvu?
  • Zakaj je električni pogon boljši od dizelskega?
  • Kako krmilimo hitrost ladje (zaenkrat smo izvedeli le o meritvah hitrosti)?
  • Dinamično pozicioniranje ladje (v dveh izvedbah)
  • Azipodni pogon ladje (od prvih poskusov do današnjih izvedb)
  • Pogon z enosmernimi električnimi motorji

Do konca leta 2013 pričakujem zapise o vaših lastnih spoznanjih ob predstavljenih temah. Kdor bo v napisanem besedilu upošteval navodila, si bo pridobil pravico do opravljanja izpita v zimskem roku.

Advertisements

2013-12-12_9:00-12:50

Glej: Programirljivi logični rmilnik (glej Jakimčuk pogl. 20.) sestava PLK, sistemski in delovni pomnilnik, osnovne funkcije PLK, vhodi/izhodi, programiranje

Sekvenčno krmiljenje (kaj pomeni izraz boste našli v knjigi S. Strmčnika.

DN: Čakam, da na temo sekvenčnega krmiljenje napišete domačo nalogo: Kaj moram opraviti, da zaženem ladijski dizelski motor? V pomoč naj vam bo knjiga D. Kerneva in poglavje: Zagon dizelskega motorja, kjer je pojasnjen zagon hladne ladje.

2013-12-05_8:50-12:50

Kolokvij

Pisali smo kolokvij. Rezultati bodo objavljeni tukaj.

Seminarske naloge

Čakam na vaše seminarske naloge, katerih teme ste izbrali. Bodite izvirni – predelajte vire, ki ste jih našli in se držite poslane predloge. Vsa vprašanja pošljite po e-pošti.

Snov

Predelali in preizkusili smo delovanje logičnih vezij, delovnega pomnilnika in avtomata. RAM smo uporabili za zapis sinusa ali namesto logičnega vezja. Pri avtomatu smo spoznali vpliv nastavitve praga tipal na stanje digitalnih vhodov: če merjena veličina ne dosega praga ima digitalni vhod stanje logične ‘0’, če veličina prag preseže pa ima vhod stanje logične ‘1’.