2014-12-11_8:50-12:55

Tehnična vprašanja

 • 18. decembra pišemo 30′ preizkus vašega znanja

Snov

 • programirljivi logični krmilnik Cybro (splošna predstavitev in vaji: 1. PLK s stikali in 220 V sijalko in 2. PLK za dvostanjsko krmiljenje temperature s Pt100, 220 V žarnico in ventilatorjem, predstavil M. Oblak)
 • razlaga povezav elementov in delovanja ter preizkus  avtomatske naprave (Function and Performance Test and Configuration – Automatic Control Devices) – za primer smo na analognem regulatorju PI na enosmernem motorju opazovali posledice spreminjanja Kp in Ki na odziv (=hitrosti vrtenja motorja) na stopnico (= sprememba toka rotorja) in določali optimalno nastavitev teh parametrov

Naloga za domov

 • študij do sedaj predelane snovi (pomagajte si s svojimi prevodi Jakimčuka na dropboxu)
Advertisements

2014-12-04_8:50-13:30

Tehnična vprašanja

 • kratki (7′) preizkusi zaenkrat kažejo, da vas večina računa na opravljanje pisnega izpita
 • Slovarček strokovnih izrazov je posodobljen – angleški izrazi (gesla) so razvrščeni po abecedi. Slovar komentirajte z novimi besedami.

Snov

 • zaganjalniki trifaznih motorjev
 • sestava in delovanje PID regulatorjev na signal napake e(t) (preštudirajte Kernev, str. 55-68 v dropboxu)
 • ponavljanje merjenje procesnih veličin: temperature, tlaka, nivoja in pretoka, splošni napotki ob merjenju veličin (Measurement of Process Value – Temperature; Pressure; Level; Flow; General Measurement of Processes)
 • merjenje odziva realnega sistema (enosmerni motor-generator) na stopnico rotorskega toka in priprava (T_m, delta_u) na regulacijo

Naloga za domov

 • Jakimčuk poglavje 20 (PLK): 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172.