2015-10-22_8:50-13:30

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti
 • v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili

Snov

 • Spremljanje procesov
 • tipalni podsistemi, temperaturna tipala (termoupori, termočleni), karakteristike, kompenzacija hladnega spoja
 • odpravljanje napak
 • ppt
 • preizkus globinomera na MČ Slovenija

Ekipa

Ekipa

Pravilno nameščena sonda v vodi

Pravilno nameščena sonda v vodi

Ekran delujočega globinomera

Ekran delujočega globinomera

Naloga za domov

 • do 27. oktobra počakajte na pripombe na prvi dve strani Jakimčuka
 • Koliko znaša razločljivost 12 bitnega pretvornika, če znaša najvišja vrednost analognih signalov – 5,0 V, najvišja pa +5,0 V?
 • Kaj odlikuje oddajnik, ki oddaja po standardu 4 mA-20 mA?
 • V kakšnem temperaturne obsegu uporabljamo termočlen tipa K?
 • Zakaj moramo za točne meritve kombinirati absolutne in relativne načine merjenja? (spomnite se merjenja T izpušnih plinov)
Advertisements

2015-10-20_10:30-12:55

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti
 • v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili

Snov

 • Spremljanje procesov; procesna shema, model, bločna shema, upravljanje ladijskega kompleksa (tipanje, prikaz, regulacija),
 • tipalni podsistemi, temperaturna tipala
 • ppt

Naloga za domov

 • do 27. oktobra počakajte na pripombe na prvi dve strani Jakimčuka
 • Kaj pomeni beseda ladijski strojni kompleks in kaj spada vanj?

2015-10-08_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti
 • v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili

Snov

 • Branje elektriških shem, 2. del
 • Analogni in digitalni signali
 • Osnovni elementi regulacijske verige (oddajniki veličin; A/D pretvorba, kodiranje, preverjanje zanesljivosti prenosa)
 • Ugotavljanje lastnosti in preizkusi elemntov (releja, kontaktorja in 7-segmentnega prikazovalnika)

Naloga za domov

 • do 13. oktobra prevedite prvo izbrano stran Jakimčuka, do 20. oktobra pa tudi drugo

2015-10-01_9:00-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

Snov

 • Osnove regulacij, krmiljenj (vplinjač) in vodenja, glej Strmčnik
 • Branje električne sheme (Jakimčuk, str. 198), seznanitev z osnovnimi simboli
 • Napajalnik sprejemnika GPS: električni načrt preprostega vezja in njegova izdelava, delo v skupini
 • prihodnjič: sistemi vodenja (upravljanja) na ladji

Naloga za domov

 • do 8. oktobra se odločite ali boste prevajali ali ponovno prevajali Jakimčuka ali prevod strokovno pregledali