2015-11-26_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • 1. kolokvij iz do sedaj obdelane snovi: 3. decembra takoj po premoru po vajah v računalnici.
 • seznam literature ste dobili po e-pošti. Kot spoznavate, je uporaben dodaten vir tudi Elektrotehniški priročnik, ki ga je izdala Tehniška založba Slovenije.
 • po e-pošti ste dobili pripombe na prevode Jakimčuka in navodila za naprej. Če si boste vzeli več časa, lahko pričakujete, da boste snov bolje razumeli.
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili, predloge za nova gesla v slovarčku napišite kot komentar na dnu strani.

Snov

 • intuitivni pristop k vodenju toplotnega izmenjevalnika, samostojno ste spoznali pojme odprta zanka, krmiljenje, povratna (zaprta) zanka in pomembnost kombiniranega pristopa
 • ppt
 • krmiljenje, sledilni in regulacijski način, sekvenčno vodeni sistemi, sistem ladijskega goriva

Vprašanja za domov

 • Naštejte prednosti IGBT pred GTO in primerjajte področja njune uporabnosti na ladjah.
 • Razložite odnos med krmiljenjem in regulacijskim načinom delovanja sistema vodenja pretoka vode v cevi.
 • Bistvene lastnosti sekvenčnih sistemov vodenja vgradite v opis delovanja sistema sistema ladijskega goriva kot sekvenčnega sistema.
Advertisements

2015-11-19_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • kolokvij: v tednu od 30. novembra do 4. decembra bomo pisali 1. kolokvij
 • seznam literature ste dobili po e-pošti. Kot spoznavate, je uporaben dodaten vir tudi Elektrotehniški priročnik, ki ga je izdala Tehniška založba Slovenije.
 • po e-pošti ste dobili pripombe na prvi dve strani Jakimčuka in navodila za naprej
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili, predloge za nova gesla v slovarčku napišite kot komentar na dnu strani.

Snov

 • po modeliranju linearnega ste v računalnici modelirali še preprost nelinearrni proces, gradivo
 • delovanje zatemnitvenega stikala (časovna konstanta RC vpliva na čas odprtja diaka)
 • napajalniki, regulirani in neregulirani izvori napetosti
 • delovanje električnih pogonov (štirje režimi (kvadranti) delovanja električnega stroja, primer žerjava EP, str. 264)
 • pogoni enosmernih motorjev s tiristorskimi pretvorniki, šestpulzna mostična vezava
 • frekvenčni pretvorniki, varnostna opozorila (EP, str. 271)
 • proizvodnja električne energije (elektrarne), varstvo okolja v termoelektrarnah

Vprašanja za domov

 • V kakšnih režimih je električni stroj žerjava pri dvigovanju, mirovanju in pri spuščanju bremena?
 • Katero veličino na električnem motorju spreminjamo s kotom odprtja (alfa) tiristorskega pretvornika? Razložite princip delovanja.
 • Skicirajte šestpulzno mostično vezavo za napajanje električnega stroja! Zakaj ima zaporedno vezano dušilko?
 • Kako frekvenčni pretvorniki vplivajo na karakteristiko oz. delovanje asinhronskega motorja?
 • Kakšne varnostne ukrepe morate izvesti, preden vključite motor, vezan na omrežje preko frekvenčnega pretvornika?
 • Katere poleg moči motorja morate poznati, da izberete zanj pravi frekvenčni pretvornik?
 • Kaj za varstvo okolja predpisuje SOLAS med opremo ladijskega sistema težkega goriva?

2015-11-12_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti. Kot ste spoznali, je uporaben dodaten vir tudi Elektrotehniški priročnik, ki ga je izdala Tehniška založba Slovenije.
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili

Snov

 • Elektronska oprema, glajenje pulzirajočih enosmernih napetosti, krmiljeni usmerniki, vpliv bremen na delovanje krmiljenih usmernikov, polno krmiljen dvopulzni mostični usmernik, krmiljenje tiristorjev
 • razsmerniki z omrežnim krmiljenjem, (izmenični pretvorniki, zatemnitveno stikalo), večperiodna regulacija
 • enosmerni pretvorniki, pretočni pretvorniki, razlika v napajanju ohmskih in induktivnih bremen
 • razsmerniki in fotonapetostne naprave, brezprekinitveno napajanje, sinusna pulzno širinska modulacija
 • integrirana vezja in stopnje miniaturizacije oz. zgoščevanja elementov na Si substratu, prehod h krmilnim elementom
 • modeliranje preprostih procesov v računalnici, gradivo

Vprašanja za domov

 • prosim, da počakate na pripombe na prvi dve strani Jakimčuka
 • Za kakšen namen so razsmerniki priključeni na fotonapetostne module?
 • V kakšnem načinu delovanja je brezprekinitveni napajalnik v normalnem delovanju in v kakšnem ob izpadu omrežja?

2015-11-05_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti. Kot ste spoznali, je uporaben dodaten vir tudi Elektrotehniški priročnik, ki ga je izdala Tehniška založba Slovenije.
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili
 • prihodnjič začnemo v Računalnici 1 ob 8:50.

Snov

 • Elektronska oprema, elementi osnovnih elektronskih vezij za izvore takta
 • polprevodniki, dioda, tiristor, usmerjanje in razsmerjanje
 • integrirana vezja in stopnje miniaturizacije oz. zgoščevanja elementov na Si substratu, prehod h krmilnim elementom
 • Regulacija – modeliranje preprostih procesov, priprava na delo v računalnici

Vprašanja za domov

 • prosim, da do 12. novembra počakate na pripombe na prvi dve strani Jakimčuka
 • Kaj obsega pojem močnostna elektronika?
 • Kako deluje A/D pretvornik in kako deluje D/A pretvornik? Kaj pomeni, da je pretvornik 16-bitni?
 • Imenujte sponke tiristorja in opišite njegovo sestavo!
 • Tiristorje danes večinoma prožimo s kratkimi močnimi tokovnimi impuzi: navedite vsaj tri primere, v katerih lahko na ladji uporabljamo tiristorje v takšnih vezavah?
 • Napake v delovanju. Kaj povzroča, da se tiristor neželeno odpre? Kako zaščitimo tiristorje?
 • Kaj je tiristor GTO? Opišite njegove dobre lastnosti, območja delovanja (tok, napetost) in uporabnost!
 • Triak predstavlja dva hkrati prožena tiristorja v protifazni vezavi. Kakšne lastnosti ima triak in za kakšne namene ga uporabljamo?
 • Diak predstavlja trislojno diodo. Uporabljamo ga v hotelskih sistemih na ladji. Opišite v katerih in kako v njih deluje?
 • Zaradi katerih lastnosti in za kakšne namene na ladji je IGBT bolj uporaben kot drugi doslej našteti elementi? (Primerjajte območja (tok,napetost) in poglejte na zadnje diapozitive prejšnjega predavanja)
 • Kaj pomeni, da so usmerniška vezja krmiljena? Katera so krmiljena in katera so nekrmiljena? Kaj pomeni izraz ‘pulznost’ usmernikov?
 • S čim usmerjamo trifazne napetosti? Skicirajte vezavo trifaznega usmernika!
 • S kakšnim namenom je definirana valovitost? Kateri usmerniki od doslej omenjenih imajo največjo in kateri najmanjšo valovitost?

2015-10-29_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili

Snov

 • Spremljanje procesov; tipalni podsistemi, tlačna tipala, tipala razdalje, krmiljenje viskoznosti, kratek pregled uporabe polprevodniških tehnologij, kabli, analogni pretvorniki
 • ppt
 • Regulacija – uvod v modeliranje; računalniški model na podlagi matematičnega (voziček na ravni podlagi), izbor vhodne in izhodne (opazovane) veličine, Laplaceova transformacije

Vprašanja za domov

 • prosim, da do 12. novembra počakate na pripombe na prvi dve strani Jakimčuka
 • Narišite skico zajema od veličine do krmilne enote!
 • Opišite razliko med TČ in RTD.
 • Naštejte tipala za tlak!
 • Naštejte tipala za oddaljenost! Kako deluje ladijski sistem za porabo goriva?
 • Merilniki pomika. Na katerih principih delujejo natančnejši, na katerih bolj grobi?
 • Opišite delovanje tipala linearnega pospeška na nihajočo maso.
 • Opišite delovanje tipala kotnega pospeška na obročasto maso.
 • Opišite delovanje tipala kotne hitrosti s pomočjo indukcije in s pomočjo magnetnega stikala.
 • V čem se za uporabnika razlikujeta kapacitivno in induktivno tipalo oddaljenosti?
 • Sestava kabla za prenos električne energije na ladji.
 • Zakaj se uporabljajo kabli v obliki pletenice?
 • Zakaj se v analognih pretvornikih uporabljajo nizkoprepustni filtri?
 • Za kakšne namene se na ladji uporabljajo krmiljeni tiristorski pretvorniki?
 • Skicirajte in z besedo opišite trifazno razsmerniško vezje za napajanje trifaznega izmeničnega motorja!