2015-12-10_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • 1. kolokvij 17. decembra
 • ob 8:50 bomo začeli z vajami v laboratoriju (realni motor, preizkus in modeliranje), do 10:00, nato od 10:10 do 10:55 kolokvij. Ob 11:10 daljši premor do 12:30, ko bomo nadaljevali do 13:50 kar z vajami.
 • 24. decembra ni organiziranega študijskega procesa po koledarju UL.
 • po e-pošti ste dobili pripombe na prevode Jakimčuka in navodila za naprej. Če si boste vzeli več časa, lahko pričakujete, da boste snov bolje razumeli.
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili, predloge za nova gesla v slovarčku napišite kot komentar na dnu strani.

Snov

 • prenosna funkcija realnega regulatorja PID, preverjanje odzivov regulirane veličine na spremembe Kp, Ki in Kd (pregled učinkov)
 • primeri regulacij s PID (PI) na ladji
 • regulacija temperature morske vode (1.1 Kaj povzroči nenadno spremembo temperature? 1.2 Kaj je aktuator?)
 • (hidravlični) regulator hitrosti vrtenja ladijskega motorja smo videli na mini ekskurziji. 2.1 Kako odreagira pri zmanjšanju hitrosti vrtenja (povečana mehanska obremenitev) in 2.2 Kako pri povečanju hitrosti vrtenja? (zmanjšanje mehanske obremenitve?) 2.3 Ali je lahko sprememba moči priključenih električnih porabnikov kriva za spremembo hitrosti vrtenja gredi? Pojasnite!
 • ppt

Vprašanja za domov

 • Odgovorite na vprašanja, našteta med snovjo.
Advertisements

2015-12-03_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • 1. kolokvij iz do vključno 10. decembra obdelane snovi: 17. decembra
 • seznam literature ste dobili po e-pošti. Kot spoznavate, je uporaben dodaten vir tudi Elektrotehniški priročnik, ki ga je izdala Tehniška založba Slovenije.
 • po e-pošti ste dobili pripombe na prevode Jakimčuka in navodila za naprej. Če si boste vzeli več časa, lahko pričakujete, da boste snov bolje razumeli.
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili, predloge za nova gesla v slovarčku napišite kot komentar na dnu strani.

Snov

 • modeliranje preprostega sistema (voziček med dvema vzmetema) in odziv na stopnico (na vajah s pomočjo simulacije, razlaga na predavanjih)
 • stabilnost sistemov s pomočjo obravnave imenovalca prenosne funkcije
 • ppt

Vprašanja za domov

 • Kaj pomeni izraz odziv na stopnico? Kako ga dobimo in kaj si lahko z njim pomagamo?
 • Kako vplivata realni in imaginarni del (rešitve karakteristične enačbe) imenovalca prenosne funkcije na obnašanje odziva?
 • Primerjajte sistem hlajenja ladje z morsko vodo in regulacijo temperature v prostoru (zadnji diapozitiv). Naštejte podobnosti in razlike.