2016-10-20_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

  • če od literature kaj potrebujete, mi sporočite po e-pošti
  • doslej smo sestavili slovarček

Snov

  • Spremljanje procesov; procesna shema, model, bločna shema, upravljanje ladijskega kompleksa (tipanje, prikaz, regulacija),
  • tipalni podsistemi, temperaturna tipala (termoupori, termočleni)
  • ppt

Naloga za domov

  • do 24. oktobra ob 12:00 pošljite svoje predloge seminarskih nalog, vključno s časovnim potekom po fazah.

Vprašanja za domov

  • Kaj pomeni beseda ladijski strojni kompleks in kaj spada vanj?
  • Opišite shemo merjenja temperature na izpušnih ceveh ladijskega motorja, objavljeno na zadnjem diapozitivu predavanja!
Advertisements