2015-01-22_8:50-12:40

Tehnična vprašanja

 • v pripravi na izpit upoštevajte slovarček, ki ste ga pomagali sestaviti
 • študentska evalvacija predmeta, hvala za ocene in predloge

Snov

 • Osnovne zahteve načrtovalskih rešitev in zasnov vezij v regulacijski in zaščitni opremi (Design features and system configuration of automatic control equipment and safety devices – General requirements.) v kombinaciji s prevedenim delom knjige A. Jakimčuk: Ship Automation

Naloga za domov

 • prevajanje Jakimčuka
Advertisements

2015-01-15_8:50-12:55

Tehnična vprašanja

 • v pripravi na izpit upoštevajte slovarček, ki ste ga pomagali sestaviti

Snov

 • Ponovitev osnov regulacij (analogni, digitalni)
 • PLK v različnih funkcijah (Design features and system configuration of automatic control equipment and safety devices – General requirements)
 • Digitalna elektronika (logične funkcije, vezja)

Naloga za domov

 • prevajanje Jakimčuka

2015-01-08_8:50-12:55

Tehnična vprašanja

 • dogovarjanje za čas odhoda v pristanišče, ob 14:00 smo morali biti na privezu vlačilcev
razlaga

Razlaga v strojnici vlačilca

 

Pred floto

Pred floto

Snov

 • Ponavljanje snovi
 • Digitalna elektronika (vaje z logičnimi funkcijami, logična vezja, odločitvena vezja, pomnilniška vezja, avtomati)
 • Ekskurzija na vlačilce v pristanišče Koper, Adria Tow: ogled strojnega oddelka in vlačilca med manevrom s poudarkom na Function and Performance Test and Configuration – Automatic Control Devices & Protective Devices (namen in ogled delovanja avtomatskih krmilnih in zaščitnih naprav na ladji )

Naloga za domov

 • prevodi Jakimčuka

2014-12-18_8:50-12:55

Tehnična vprašanja

 • pisali 30′ preizkus vašega znanja

Snov

 • Ponavljanje snovi
 • na simulatorju ladijskega postroja: Regulator PID (Proportional-Integral-Derivative (PID) Control) za ladijski hladilni sistem z obtokom morske vode, nihajni preizkus, vodil mag. Denis Romih
 • Avtomati, zahteve, logična in spominska vezja
 • Regulator PID za krmiljenje hitrosti vrtenja enosmernega motorja, 2. del

Naloga za domov

 • prevodi Jakimčuka

2014-12-11_8:50-12:55

Tehnična vprašanja

 • 18. decembra pišemo 30′ preizkus vašega znanja

Snov

 • programirljivi logični krmilnik Cybro (splošna predstavitev in vaji: 1. PLK s stikali in 220 V sijalko in 2. PLK za dvostanjsko krmiljenje temperature s Pt100, 220 V žarnico in ventilatorjem, predstavil M. Oblak)
 • razlaga povezav elementov in delovanja ter preizkus  avtomatske naprave (Function and Performance Test and Configuration – Automatic Control Devices) – za primer smo na analognem regulatorju PI na enosmernem motorju opazovali posledice spreminjanja Kp in Ki na odziv (=hitrosti vrtenja motorja) na stopnico (= sprememba toka rotorja) in določali optimalno nastavitev teh parametrov

Naloga za domov

 • študij do sedaj predelane snovi (pomagajte si s svojimi prevodi Jakimčuka na dropboxu)

2014-12-04_8:50-13:30

Tehnična vprašanja

 • kratki (7′) preizkusi zaenkrat kažejo, da vas večina računa na opravljanje pisnega izpita
 • Slovarček strokovnih izrazov je posodobljen – angleški izrazi (gesla) so razvrščeni po abecedi. Slovar komentirajte z novimi besedami.

Snov

 • zaganjalniki trifaznih motorjev
 • sestava in delovanje PID regulatorjev na signal napake e(t) (preštudirajte Kernev, str. 55-68 v dropboxu)
 • ponavljanje merjenje procesnih veličin: temperature, tlaka, nivoja in pretoka, splošni napotki ob merjenju veličin (Measurement of Process Value – Temperature; Pressure; Level; Flow; General Measurement of Processes)
 • merjenje odziva realnega sistema (enosmerni motor-generator) na stopnico rotorskega toka in priprava (T_m, delta_u) na regulacijo

Naloga za domov

 • Jakimčuk poglavje 20 (PLK): 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172.

2014-10-26_8:50-12:55

Snov

 • Preizkus razumevanja 17′
 • Regulacija glavnega motorja s hidravličnim regulatorjem
 • Sekvenčni krmilniki, zagon hladne ladje (Sequential Control)
 • Prenosne funkcije v R1 (iz priročnika za vaje: simulirali smo večmasni sistem vlak, ob pomoči ste sestavili model mehanske sklopke – brez upoštevanja tlaka med stičnima površinama)

Naloga za domov

 • predelajte delovanje hidravličnega regulatorja (governorja), za prevod izrazov pišite v slovar