2015-10-29_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti
 • pri študiju in v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili

Snov

 • Spremljanje procesov; tipalni podsistemi, tlačna tipala, tipala razdalje, krmiljenje viskoznosti, kratek pregled uporabe polprevodniških tehnologij, kabli, analogni pretvorniki
 • ppt
 • Regulacija – uvod v modeliranje; računalniški model na podlagi matematičnega (voziček na ravni podlagi), izbor vhodne in izhodne (opazovane) veličine, Laplaceova transformacije

Vprašanja za domov

 • prosim, da do 12. novembra počakate na pripombe na prvi dve strani Jakimčuka
 • Narišite skico zajema od veličine do krmilne enote!
 • Opišite razliko med TČ in RTD.
 • Naštejte tipala za tlak!
 • Naštejte tipala za oddaljenost! Kako deluje ladijski sistem za porabo goriva?
 • Merilniki pomika. Na katerih principih delujejo natančnejši, na katerih bolj grobi?
 • Opišite delovanje tipala linearnega pospeška na nihajočo maso.
 • Opišite delovanje tipala kotnega pospeška na obročasto maso.
 • Opišite delovanje tipala kotne hitrosti s pomočjo indukcije in s pomočjo magnetnega stikala.
 • V čem se za uporabnika razlikujeta kapacitivno in induktivno tipalo oddaljenosti?
 • Sestava kabla za prenos električne energije na ladji.
 • Zakaj se uporabljajo kabli v obliki pletenice?
 • Zakaj se v analognih pretvornikih uporabljajo nizkoprepustni filtri?
 • Za kakšne namene se na ladji uporabljajo krmiljeni tiristorski pretvorniki?
 • Skicirajte in z besedo opišite trifazno razsmerniško vezje za napajanje trifaznega izmeničnega motorja!
Advertisements

2015-10-22_8:50-13:30

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti
 • v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili

Snov

 • Spremljanje procesov
 • tipalni podsistemi, temperaturna tipala (termoupori, termočleni), karakteristike, kompenzacija hladnega spoja
 • odpravljanje napak
 • ppt
 • preizkus globinomera na MČ Slovenija

Ekipa

Ekipa

Pravilno nameščena sonda v vodi

Pravilno nameščena sonda v vodi

Ekran delujočega globinomera

Ekran delujočega globinomera

Naloga za domov

 • do 27. oktobra počakajte na pripombe na prvi dve strani Jakimčuka
 • Koliko znaša razločljivost 12 bitnega pretvornika, če znaša najvišja vrednost analognih signalov – 5,0 V, najvišja pa +5,0 V?
 • Kaj odlikuje oddajnik, ki oddaja po standardu 4 mA-20 mA?
 • V kakšnem temperaturne obsegu uporabljamo termočlen tipa K?
 • Zakaj moramo za točne meritve kombinirati absolutne in relativne načine merjenja? (spomnite se merjenja T izpušnih plinov)

2015-10-20_10:30-12:55

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti
 • v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili

Snov

 • Spremljanje procesov; procesna shema, model, bločna shema, upravljanje ladijskega kompleksa (tipanje, prikaz, regulacija),
 • tipalni podsistemi, temperaturna tipala
 • ppt

Naloga za domov

 • do 27. oktobra počakajte na pripombe na prvi dve strani Jakimčuka
 • Kaj pomeni beseda ladijski strojni kompleks in kaj spada vanj?

2015-10-08_8:50-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

 • seznam literature ste dobili po e-pošti
 • v pripravi prevoda upoštevajte slovarček, ki smo ga doslej sestavili

Snov

 • Branje elektriških shem, 2. del
 • Analogni in digitalni signali
 • Osnovni elementi regulacijske verige (oddajniki veličin; A/D pretvorba, kodiranje, preverjanje zanesljivosti prenosa)
 • Ugotavljanje lastnosti in preizkusi elemntov (releja, kontaktorja in 7-segmentnega prikazovalnika)

Naloga za domov

 • do 13. oktobra prevedite prvo izbrano stran Jakimčuka, do 20. oktobra pa tudi drugo

2015-10-01_9:00-13:50

(Pričakujem komentarje na dnu strani – Leave a reply)

Tehnična vprašanja

Snov

 • Osnove regulacij, krmiljenj (vplinjač) in vodenja, glej Strmčnik
 • Branje električne sheme (Jakimčuk, str. 198), seznanitev z osnovnimi simboli
 • Napajalnik sprejemnika GPS: električni načrt preprostega vezja in njegova izdelava, delo v skupini
 • prihodnjič: sistemi vodenja (upravljanja) na ladji

Naloga za domov

 • do 8. oktobra se odločite ali boste prevajali ali ponovno prevajali Jakimčuka ali prevod strokovno pregledali

2015-01-22_8:50-12:40

Tehnična vprašanja

 • v pripravi na izpit upoštevajte slovarček, ki ste ga pomagali sestaviti
 • študentska evalvacija predmeta, hvala za ocene in predloge

Snov

 • Osnovne zahteve načrtovalskih rešitev in zasnov vezij v regulacijski in zaščitni opremi (Design features and system configuration of automatic control equipment and safety devices – General requirements.) v kombinaciji s prevedenim delom knjige A. Jakimčuk: Ship Automation

Naloga za domov

 • prevajanje Jakimčuka

2015-01-15_8:50-12:55

Tehnična vprašanja

 • v pripravi na izpit upoštevajte slovarček, ki ste ga pomagali sestaviti

Snov

 • Ponovitev osnov regulacij (analogni, digitalni)
 • PLK v različnih funkcijah (Design features and system configuration of automatic control equipment and safety devices – General requirements)
 • Digitalna elektronika (logične funkcije, vezja)

Naloga za domov

 • prevajanje Jakimčuka